Kaj je nacionalna točka dostopa?

Nacionalna točka dostopa

(NAP - National Access Point)
Za prehod na enotni evropski prometni prostor (Single European Transport Area) je potrebna vzpostavitev sistema, ki povezuje vse prometne elemente. Gradnja te digitalne računalniške arhitekture vključuje odprte in enotne standarde in uporabniške vmesnike ter učinkovit in varen podatkovni ekosistem. Zato države članice, v skladu z zavezami iz EU Direktiv (40/2010, 94/2014) ter Delegiranih uredb (885/2013, 886/2013, 962/2015, 1926/2017), vzpostavljajo nacionalne točke dostopa - NAP. Vsaka članica EU je zavezana k vzpostavitvi svoje NAP ali pa skupne NAP z eno ali več drugimi članicami skupaj. NAP je lahko organizirana v različnih oblikah, kot register, podatkovna baza, podatkovna tržnica ali podatkovno skladišče.
Cilj NAP
Cilj NAP je razvijalcem storitev, in posledično tudi končnim uporabnikom, na nediskriminatoren način zagotoviti enostaven dostop, izmenjavo in ponovno uporabo celovitih in zanesljivih prometnih in potovalnih podatkov, ter podatkov o javni polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za alternativna goriva v prometu.
Navodila za dostop do podatkov

Pomembne povezave

NAP zemljevid

LEGENDA:
vsi podatki v NAP
vsaj en NAP
brez NAP

NAP Slovenija

NAP je nacionalni spletni portal, kjer so uporabnikom v realnem času na voljo:
  • preverjeni, celoviti in zanesljivi
    prometni in potovalni podatki
    Potovalni podatki za omogočanje multimodalne mobilnosti so v pripravi.
  • statični in dinamični podatki o
    javni polnilni infrastrukturi za alternativna goriva v prometu
    Alternativna goriva v prometu, kot so določena z EU direktivo št. 2014/94, so električna energija, vodik, stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, biogoriva, sintetična in parafinska goriva. Podatki o oskrbovalni infrastrukturi za vodik in pline so v pripravi.

Podatki

Ponudniki in vrste podatkov so številni, mogoče pa si jih je ogledati na strani podatki.
Dostop do podatkov je omogočen ob predhodni registraciji uporabnika - poslovnega subjekta, in sprejemom splošnih pogojev uporabe. Zaradi zagotavljanja kompatibilnih, interoperabilnih in kontinuiranih storitev, se podatki zbirajo in izvažajo preko NAP v DATEX II in NETEX obliki. Podatki so na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo v realnem času in na nediskriminatorni osnovi.
NAP Slovenija dodatno omogoča tudi kvalitetno uporabniško izkušnjo voznikom električnih vozil z možnostjo iskanja in prikaza podatkov o javnih e-polnilnih mestih s pomočjo zemljevida.

NAP in NCUP

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) je notranja organizacijska enota Ministrstva za infrastrukturo, ki pridobiva vse razpoložljive podatke o stanju državnih cest in prometu na njih ter jih analizira in obdeluje, nato pa objavi na spletnem portalu NAP Slovenija.