Kategorije podatkov

Vsi podatki

Št. podatkovnih virov: 86

Javna parkirišča

Št. podatkovnih virov: 3

Javni potniški promet

Št. podatkovnih virov: 7

Multimodalni Potovalni Podatki DU 2017/1926

Št. podatkovnih virov: 7

Podatki o cestni infrastrukturi

Št. podatkovnih virov: 5

Podatki o prometu

Št. podatkovnih virov: 50

Polnilna infrastruktura

Št. podatkovnih virov: 3

Prometne informacije v realnem času DU 2022/670

Št. podatkovnih virov: 65

Varna in varovana parkirišča za tovornjake DU 885/2013

Št. podatkovnih virov: 1

Z varnostjo povezane informacije o prometu DU 886/2013

Št. podatkovnih virov: 13