Lokacijska tabela

Za potrebe AlertC lokacijskega referenciranja je na voljo javno dostopna TMC Lokacijska tabela, ki je certificirana s strani TISA in se uporablja kot standardna lokacijska tabela na območju Republike Slovenije.
Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 1.1. Izmenjevalni format, verzija 2.2 - stara verzija
Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 2.2. Izmenjevalni format, verzija 2.7
Sklep Ministrstva za infrastrukturo o uporabi lokacijske tabele