Registracijska pisarna za ID kode

Poslanstvo

Registracijska pisarna za ID kode (IDRO) je v Sloveniji organizirana kot del Ministrstva za infrastrukturo. Poslanstvo Registracijske pisarne je evidentiranje in registracija polnilnih in oskrbovalnih mest ter deležnikov na področju infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Cilj evidentiranja je zagotoviti celovito in zanesljivo zbirko podatkov o:
  • o upravljalcih polnilne infrastrukture in ponudnikih storitev polnjenja za alternativna goriva v prometu;
  • o polnilni in oskrbovalni infrastrukturi za alternativna goriva v prometu, ki bo preko spletnega portala nacionalne točke dostopa – NAP, na voljo, za uporabo in ponovno uporabo, končnim uporabnikom, razvijalcem produktov, odločevalcem in drugim poslovnim subjektom.
Aktivnosti Registracijske pisarne so se pričele registracijo ID kod upravljalcev polnilnih mest za električna vozila (CPO ID kode) in ponudnikov storitev električnega polnjenja (MSP ID kode) ter registracijo ID kod polnilnih mest za električna vozila (EVSE ID kode). V nadaljevanju se bodo aktivnosti implementirale tudi na področju oskrbovalne infrastrukture za druga alternativna goriva v prometu – vodik, stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, utekočinjen naftni plin.
prometej

Registracija ID kod z aplikacijo PROMETEJ

PROMETEJ je računalniška aplikacija za registracijo ID kod, ki upravljalcem polnilne infrastrukture za električna vozila in ponudnikom storitve električnega polnjenja omogoča hitro in učinkovito registracijo vseh vrst ID kod.
Deležniki, ki so zavezani k registraciji ID kod, so:
  • upravljalci polnilnih mest za električna vozila: za CPO ID kode in EVSE ID kode
  • ponudniki storitev električnega polnjenja: za MSP ID kode
Lastniki polnilne infrastrukture za električna vozila in lastniki/najemniki zemljišča, na kateri je vzpostavljena polnilna/oskrbovalna infrastruktura za alternativna goriva v prometu, v postopkih registracije niso aktivni deležniki.

Kontaktni podatki

Ministrstvo za infrastrukturo
Registracijska pisarna za ID kode
Vesna Uršič Krulej
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana
01/4788-000
vesna.ursic-krulej@gov.si

Vrste ID kod na področju e-mobilnosti

CPO ID koda
ang. Charge Point Operator Identifier
CPO ID koda je 5 mestna koda upravljalca e-polnilnih mest. Prvi dve mesti predstavljata oznako države izdajateljice ID kode (oznaka za RS je SI), naslednja tri mesta pa so sestavljena iz alfa numeričnih znakov, ki jih predlaga upravljalec e-polnilnega mesta.
cpo-id
MSP ID koda
ang. e-Mobility Service Provider Identifier
MSP ID koda je 5 mestna koda ponudnika storitve e-polnjenja. Prvi 2 mesti predstavljata oznako države izdajateljice ID kode (oznaka za RS je SI), naslednja 3 mesta pa so sestavljena iz alfa numeričnih znakov, ki jih predlaga ponudnik storitve e-polnjenja.
msp-id
EVSE ID koda
ang. Electric Vehicle Supply Equipment Identifier
EVSE ID koda je koda e-polnilnega mesta. Sestavljena je iz CPO ID kode (prvih 5 mest), na 6. mestu kode sledi oznaka »E«, od 7. mesta dalje pa je ID koda sestavljena iz največ 30 alfa numeričnih znakov, ki jih predlaga upravljalec e-polnilnega mesta.
evse-id
EMA ID koda
ang. e-Mobility Account Identifier Identifier
EMA ID koda je koda poslovnega razmerja med končnim uporabnikom, voznikom električnega vozila, in ponudnikom storitve e-polnjenja. Sestavljena je iz MSP ID kode (prvih 5 mest), na 6. mestu kode sledi oznaka »C«, od 7. mesta dalje pa sledi natanko 8 alfa numeričnih znakov, ki jih predlaga ponudnik storitve e-polnjenja. Na koncu lahko sledi dodaten kontrolni alfa numeričen znak, ki ni obvezen.
ema-id

EU repozitorij ID kod (IDRR)

IDRR je EU spletni portal, ki na področju e-mobilnosti ponuja splošne informacije o ID kodah in nacionalnih organizacijah za registracijo ID kod (IDRO). Te informacije so aktualne predvsem za podjetja in organizacije, ki že delujejo, ali pa imajo namen vstopiti, na področju e-mobilnosti.
Namen in vloga IDRR je:
  • zagotoviti splošne informacije o ID kodah in IDRO na področju EU;
  • zagotoviti splošne informacije o namenu in uporabi ID kod ter svetovanje deležnikov;
  • zagotoviti upravljanje ID kod za države, ki nimajo nacionalne IDRO;
  • zagotoviti pregled vseh nacionalnih IDRO, kontaktne podatke ter naslove spletnih strani;
  • zagotoviti pregled izdanih ID kod;
  • povezovati nacionalne IDRO.