Traffic counters (english GeoJSON)

Vzorec

Informacije o vsebini

Ime podatkovnega vira: Traffic counters (english GeoJSON)
Opis: Traffic counters (english GeoJSON)
Tip vira: servis
Kategorija vira: B-1
Podrobni EC Del. Reg. tip vira:
Kategorija servisa: informacijski servis
Jezik vira: eng
URL naslov

Informacije o dostopu

Podatkovi format - kodiranje: UTF 8
Podatkovi format - sintaksa: JSON
Podatkovi format - shema: drugo
Podatkovni format - objektni model:drugo
Opis podatkovnega formata:
Protokol dostopa: HTTP HTTPS
Metoda dostopa: 'Pull' princip
URL naslov

Metapodatki

Datum metapodatkov: 7/28/2021 4:26:56 AM +00:00
Jezik metapodatkov: eng

Časovne informacije

Začetek objavljanja: 7/27/2021 10:41:00 AM +00:00
Zaključek objavljanja:

Transportni sistem

Pokriti načini transporta: osebni - avtomobil osebni - tovorno vozilo

Informacije o kvaliteti

Frekvenca posodabljanja: Do 5 min
Ocena kakovosti: N/A
Nacionalni organ za nadzor kvalitete: N/A

Odgovornosti

Izdajatelj
Ime: DARS
Ime organizacije: DARS
Naslov: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
E-Mail: info@dars.si
Telefonska številka: 03 426 40 71
https://www.dars.si

Kontaktna točka

Ime: NCUP
Ime organizacije: NCUP
Naslov: Langusova ulica 4,1535 Ljubljana
Telefonska številka: 01 478 82 12
Opis: Notranje organizacijska enota za upravljanje s prometom in obveščanje
https://www.ncup.si

Pogoji uporabe

Pogodba ali licenca: brez licence – brez dogovora