Restareas (JSON)

Sample

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "a6c87928-aa2e-4305-84ec-48aa6d11fb7a",
    "Name": "Dobrenje vzhod",
    "Description": "OMV bencinski servis Dobrenje Vzhod leži ob avtocesti med Mariborom in mejnim prehodom Šentilj ter je odprt 24 ur na dan. Poleg točilnih mest visokokakovostnih OMV goriv strankam ponuja nakup prigrizkov ter pijač v priročni trgovini. Strankam so na voljo tudi storitve bankomata in javne telefonske govorilnice, ki prav tako obratujeta ves dan. Počivališče ima parkirne površine, kjer je poskrbljeno tudi za tiste, ki se na počivališču ustavijo s svojim avtodomom. Prav tako se lahko po dolgi poti odpočijejo na prostoru za počitek s klopmi. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Šentilj - Maribor blizu meje z Avstrijo. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz mariborske smeri, nekaj kilometrov pred mejnim prehodom Šentilj.",
    "GroupName": "Dobrenje",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Dobrenje%20vzhod/Dobrenje%20MB-%C5%A0entilj%20vstop%201-v.JPG ",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0631",
    "Stacionaza": 8798.0,
    "X": 551163.0,
    "Y": 162767.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 25,
    "NameEN": "Dobrenje vzhod (Dobrenje East)",
    "DescriptionEN": "The Dobrenje Vzhod (Dobrenje East) OMV gas station, that is located on the motorway connecting Maribor and the Šentilj border crossing, operates 24/7. In addition to high-quality OMV fuel dispensers, customers can also purchase snacks and drinks in the convenient shop. Customers can also avail of an ATM and a public telephone booth that are also available 24/7. The rest area also contains a parking area that also serves customers that stop at the rest area with their motorhomes and caravans. They can also rest after a long journey in the bench-containing resting area. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Šentilj - Maribor section) close to the border with Austria. You can access it if you arrive from Maribor and can find it only a few kilometres before the Šentilj border crossing. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30007,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Šentilj",
    "RoadDestinationEn": "Šentilj",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "9da894ff-4348-4c5b-9d41-a19b2d34bd12",
    "Name": "Dobrenje zahod",
    "Description": "OMV bencinski servis Dobrenje Zahod, ki se nahaja tik za mejnim prehodom Šentilj na avtocesti proti Mariboru, poleg nakupa OMV goriv strankam omogoča počitek po dolgi poti in nakup prigrizkov ter pijač v priročni trgovini. Bencinski servis, ki je odprt 24 ur na dan, ponuja storitve bankomata in javne telefonske govorilnice. Počivališče ima parkirne površine, kjer je poskrbljeno tudi za tiste, ki se na počivališču ustavijo s svojim avtodomom. Prav tako se lahko po dolgi poti odpočijejo na prostoru za počitek s klopmi. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Šentilj - Maribor blizu meje z Avstrijo. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Šentilja oz. avstrijske smeri, kmalu po vstopu v Slovenijo.",
    "GroupName": "Dobrenje",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Dobrenje%20zahod/Dobrenje%20%C5%A0entilj-MB%20vstop%202-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0031",
    "Stacionaza": 8216.0,
    "X": 551128.0,
    "Y": 162977.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 25,
    "NameEN": "Dobrenje zahod (Dobrenje West)",
    "DescriptionEN": "The Dobrenje Zahod (Dobrenje West) OMV gas station is located straight after the Šentilj border crossing on the motorway in the direction of Maribor, in addition to purchasing fuel, customers can also rest after a long journey and purchase snacks and drinks in the convenient store. The gas station operates 24/7 and also has an ATM and a public telephone booth. The rest area also contains a parking area that also serves customers that stop at the rest area with their motorhomes and caravans. They can also rest after a long journey in the bench-containing resting area. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Šentilj - Maribor section) close to the border with Austria. You can access it if you arrive on the motorway from Šentilj or Austria, soon after crossing the border. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30007,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "a997ef61-197d-491f-8bf0-f06d4909e29d",
    "Name": "Slivnica vzhod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve.",
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Slivnica",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Slivnica%20vzhod/BS%20Slivnica%20II%20(V)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "6 - 20h",
    "Odsek": "0881",
    "Stacionaza": 754.0,
    "X": 550443.0,
    "Y": 150187.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 0,
    "NameEN": "Slivnica vzhod (Slivnica East)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. ",
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 31851,
    "AlertCOffset": 24.0,
    "AlertCDirection": "Both",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "c233f7b7-4926-4533-bbdf-908f36cadda7",
    "Name": "Slivnica zahod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema prodajalno, ki ponuja različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve.",
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Slivnica",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Slivnica%20zahod/BS%20Slivnica%20I%20(Z)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "6 - 20h",
    "Odsek": "0133",
    "Stacionaza": 890.0,
    "X": 550649.0,
    "Y": 148942.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 0,
    "NameEN": "Slivnica zahod (Slivnica West)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a shop, where travellers can purchase various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services.",
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30015,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "5b6167f8-6be3-487c-a8b0-7c274093a6f2",
    "Name": "Polskava vzhod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Polskava",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0636",
    "Stacionaza": 2860.0,
    "X": 549210.0,
    "Y": 142988.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 10,
    "NameEN": "Polskava vzhod (Polskava East)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30018,
    "AlertCOffset": 4470.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "e957761c-0077-4aba-b537-00a4f41087ea",
    "Name": "Polskava zahod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Polskava",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0036",
    "Stacionaza": 2560.0,
    "X": 549091.0,
    "Y": 142939.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 10,
    "NameEN": "Polskava zahod (Polskava West)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30017,
    "AlertCOffset": 2.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "04425006-b37e-49de-8745-ee2000fc01e6",
    "Name": "Zima sever",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Zima",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0039",
    "Stacionaza": 1913.0,
    "X": 528625.0,
    "Y": 123836.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 4,
    "NameEN": "Zima sever (Zima North)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30023,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "f779f073-88a2-4dc5-b1f6-fc7b876087c8",
    "Name": "Zima jug",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Zima",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0639",
    "Stacionaza": 2732.0,
    "X": 528120.0,
    "Y": 123668.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 4,
    "NameEN": "Zima jug (Zima South)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30024,
    "AlertCOffset": 3694.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "ef9afcf4-eee6-43ec-9b37-1a4e1ed87c99",
    "Name": "Ravbarkomanda vzhod",
    "Description": "OMV bencinski servis Ravbarkomanda Vzhod na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je opremljen s trgovino VIVA in okrepčevalnico Marche. Prav tako imajo popotniki na voljo telefonsko govorilnico in bankomat, ki tako kot bencinski servis delujeta 24 ur na dan. Stranke si lahko med 6. in 22. uro vzamejo čas za postanek v okrepčevalnici Marche. Prav tako so dobrodošli tudi vozniki avtodomov, ki jim je namenjen poseben prostor. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Koper. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Kopra.",
    "GroupName": "Ravbarkomanda",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Ravbarkomanda%20vzhod/Ravbarkomanda%20KP-LJ%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0655",
    "Stacionaza": 7588.0,
    "X": 439948.0,
    "Y": 71330.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 11,
    "NameEN": "Ravbarkomanda vzhod (Ravbarkomanda East)",
    "DescriptionEN": "The Ravbarkomanda Vzhod (Ravbarkomanda East) OMV gas station on the Primorska Motorway in the direction of Ljubljana, comes with VIVA shop and a Marché snack bar. In addition, travellers can avail of a telephone booth and ATM which, like the gas station, are available 24/7. Between 6 AM and 10 PM, customers can make a stop at the Marché snack bar. Drivers of motorhomes and caravans that can avail of a separate area also welcome. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from Koper. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30055,
    "AlertCOffset": 3714.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "22feba02-0b85-4a10-a3be-724656093cd0",
    "Name": "Tepanje vzhod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Maribor. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane oz. Celja.",
    "GroupName": "Tepanje",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Tepanje%20vzhod/BS%20Tepanje%20II%20(V)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0637",
    "Stacionaza": 7966.0,
    "X": 537903.0,
    "Y": 133887.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 25,
    "NameEN": "Tepanje vzhod (Tepanje East)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana or Celje. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30021,
    "AlertCOffset": 1102.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "263e28b0-a757-47a9-b8d6-fb319b9fcba1",
    "Name": "Tepanje zahod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Maribor. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Maribora.",
    "GroupName": "Tepanje",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Tepanje%20zahod/BS%20Tepanje%20I%20(Z)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0037",
    "Stacionaza": 7575.0,
    "X": 537834.0,
    "Y": 133883.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 25,
    "NameEN": "Tepanje zahod (Tepanje West)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from Maribor. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30020,
    "AlertCOffset": 2.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "bb1cd240-1450-4e17-a49d-7cd0490365e2",
    "Name": "Lopata sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Počivališče ima parkirne prostore tako za avtomobile kot za tovornjake. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, so na voljo rekreacijske površine s klopmi in mizami. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Maribor blizu Celja. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Celja oz. Maribora.",
    "GroupName": "Lopata",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Lopata%20sever/BS%20Lopata%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0040",
    "Stacionaza": 4629.0,
    "X": 517407.0,
    "Y": 124287.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 22,
    "NameEN": "Lopata sever (Lopata North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. In addition to a parking area for cars, the rest area also includes a parking area for trucks. If you need to take a few moments' rest in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Maribor section) close to Celje. It can be accessed from the motorway arriving from Celje or Maribor.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30026,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "f6690a15-1f7a-4198-864b-dda9ff68fe4c",
    "Name": "Studenec vzhod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Studenec",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0656",
    "Stacionaza": 3005.0,
    "X": 434862.0,
    "Y": 68870.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 4,
    "NameEN": "Studenec vzhod (Studenec East)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30056,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "7d08fe78-4440-4e73-8b76-ed5bd525256c",
    "Name": "Studenec zahod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Studenec",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0056",
    "Stacionaza": 3005.0,
    "X": 434729.0,
    "Y": 68973.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 4,
    "NameEN": "Studenec zahod (Studenec West)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30056,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Koper",
    "RoadDestinationEn": "Koper",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "8996de8d-bf96-4197-a4df-ae512fbb7ed6",
    "Name": "Risnik",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Risnik",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0059",
    "Stacionaza": 2127.0,
    "X": 420138.0,
    "Y": 59173.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 9,
    "NameEN": "Risnik",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30061,
    "AlertCOffset": 632.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Koper",
    "RoadDestinationEn": "Koper",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "a25d5132-c3be-4ce1-a13c-3ffdc4a4ce38",
    "Name": "Povir sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Prav tako pa se lahko gostje bifeja okrepčajo s toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A3 na odseku Fernetiči (I) - Divača - Ljubljana. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Divače oz. Ljubljane.",
    "GroupName": "Povir",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Povir%20sever/BS%20Povir%20%28S%29%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0068",
    "Stacionaza": 3089.0,
    "X": 417922.0,
    "Y": 62770.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 11,
    "NameEN": "Povir sever (Povir North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. In addition, guests of our café can also grab a refreshing hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A3 Motorway (Fernetiči (I) - Divača - Ljubljana section). It can be accessed from the motorway arriving from Divača or Ljubljana. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30126,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A3",
    "OznakaCesteEn": "A3",
    "RoadDestination": "Fernetiči",
    "RoadDestinationEn": "Fernetiči",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "39f6a054-0691-417d-b4fa-db6151fdf318",
    "Name": "Lopata jug",
    "Description": "OMV bencinski servis Lopata leži na avtocesti med Ljubljano in Mariborom, v bližini Celja. Mobilnim strankam ponuja visokokakovostna OMV goriva, pa tudi možnost počitka in osvežitve s prigrizki ter napitki iz priročne trgovine in je odprt 24 ur na dan. Strankam so na voljo tudi storitve bankomata in javne telefonske govorilnice, ki prav tako obratujeta ves dan. Počivališče ima parkirne površine, kjer je poskrbljeno tudi za tiste, ki se na počivališču ustavijo s svojim avtodomom. Prav tako se lahko po dolgi poti odpočijejo na prostoru za počitek s klopmi in mizami. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Maribor blizu Celja. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz Ljubljane, na priključku Lopata oz. izvozu za Celje zahod.",
    "GroupName": "Lopata",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Lopata/Lopata%20CE-MB%20vstop1-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0640",
    "Stacionaza": 5621.0,
    "X": 517370.0,
    "Y": 124237.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 22,
    "NameEN": "Lopata jug (Lopata South)",
    "DescriptionEN": "The Lopata OMV gas station is located on the Ljubljana - Maribor motorway, close to Celje. Its mobile customers can avail of its high-quality OMV fuels, have a rest and grab a refreshing snack or drink from the convenient shop. The gas station operates 24/7. Customers can also avail of an ATM and a public telephone booth that are also available 24/7. The rest area also contains a parking area that also serves customers that stop at the rest area with their motorhomes and caravans. They can also rest after a long journey in the resting area that contains benches and tables. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Maribor section) close to Celje. The rest area can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana, at the Lopata or Celje Zahod exits. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30027,
    "AlertCOffset": 2094.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "fda45edb-7970-4c30-b45d-1cbb07ec9e60",
    "Name": "Lukovica sever",
    "Description": "OMV bencinski servis Lukovica s trgovino VIVA je odprt 24 ur na dan, odlikujejo pa ga obsežne parkirne površine in počivališče za avtodome, ki omogoča tudi oskrbo avtodomov. Mobilnim strankam, ki si zaželijo počitka ali osvežitve na dolgi poti, sta na voljo VIVA trgovina ter okrepčevalnica s pestro paleto svežih prigrizkov ter toplih in hladnih napitkov, posebna pozornost pa je namenjena peki dnevno svežega kruha in peciva za popolni postanek na poti. Kot dodatni storitvi bencinski servis ponuja še telefonsko govorilnico in bankomat. Počivališče ima obsežne parkirne površine in počivališče za avtodome. Omogoča tudi oskrbo avtodomov. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Maribor - Ljubljana. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Maribora.",
    "GroupName": "Lukovica",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Lukovica/Lukovica%20MB-LJ%20vstop1-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0044",
    "Stacionaza": 8607.0,
    "X": 476357.0,
    "Y": 113518.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 35,
    "NameEN": "Lukovica sever (Lukovica North)",
    "DescriptionEN": "The Lukovica OMV gas station with VIVA shop operates 24/7 and is distinguished by its large parking area and motorhome and caravan rest area where motorhome and caravan supplies are provided. Mobile customers, who wish to have a rest or grab a refreshment on their long journey, can avail of the VIVA shop and snack bar with a wide range of fresh snacks, hot and cold drinks. Special attention is paid to daily fresh baked bread and pastries for a perfect pitstop on your journey. The gas station also provides two additional services: a phone booth and an ATM. The rest area has a large parking area and a resting area for motorhomes and caravans. Motorhome and caravan supplies also available. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Maribor - Ljubljana section). It can be accessed from the motorway arriving from Maribor.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30033,
    "AlertCOffset": 2.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "5648dd0e-1553-420b-8817-e7901793df90",
    "Name": "Lukovica jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku ljubljana – Maribor. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane.",
    "GroupName": "Lukovica",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Lukovica%20jug/BS%20Lukovica%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0644",
    "Stacionaza": 9086.0,
    "X": 476752.0,
    "Y": 113772.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 27,
    "NameEN": "Lukovica jug (Lukovica South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Maribor section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30034,
    "AlertCOffset": 3301.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "25bf79a4-31a0-4aa5-abb8-4256769ce442",
    "Name": "Povir jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Prav tako pa se lahko gostje bifeja okrepčajo s toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A3 na odseku Fernetiči (I) - Divača - Ljubljana. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Fernetičev.",
    "GroupName": "Povir",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Povir%20jug/BS%20Povir%20%28J%29%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0668",
    "Stacionaza": 3399.0,
    "X": 417904.0,
    "Y": 62651.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 11,
    "NameEN": "Povir jug (Povir South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. In addition, guests of our café can also grab a refreshing hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A3 Motorway (Fernetiči (I) - Divača - Ljubljana section). It can be accessed from the motorway arriving from Fernetiči.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30126,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A3",
    "OznakaCesteEn": "A3",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "8134c1e7-e223-43c6-bdc1-7515f5b118ae",
    "Name": "Barje sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na ljubljanski obvoznici. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz dolenjske smeri oz. iz smeri Novega mesta.",
    "GroupName": "Barje",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Barje%20sever/BS%20Barje%20I%20(S)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0017",
    "Stacionaza": 1198.0,
    "X": 460160.0,
    "Y": 98516.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 41,
    "NameEN": "Barje sever (Barje North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the Ljubljana By-pass (A1 Motorway) and can be accessed from the motorway arriving from Dolenjska or Novo mesto. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30046,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Koper/Kranj",
    "RoadDestinationEn": "Koper/Kranj",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "2f090de7-d722-4434-810e-d210c4530753",
    "Name": "Barje jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na ljubljanski obvoznici. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz gorenjske oz. primorske smeri.",
    "GroupName": "Barje",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Barje%20jug/BS%20Barje%20II%20(J)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0617",
    "Stacionaza": 1852.0,
    "X": 460136.0,
    "Y": 98401.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 41,
    "NameEN": "Barje jug (Barje South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the Ljubljana By-pass (A1 Motorway) It can be accessed from the motorway arriving from Gorenjska or Primorska. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30047,
    "AlertCOffset": 1159.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Novo mesto/Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Novo mesto/Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "70639b34-7683-4e78-82d8-21b340f1f49c",
    "Name": "Lom vzhod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana – Koper. Nanj lahko dostopate po avtocesti s primorske smeri oz. iz smeri Kopra.",
    "GroupName": "Lom",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Lom%20vzhod/BS%20Lom%20II%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0654",
    "Stacionaza": 1255.0,
    "X": 442640.0,
    "Y": 84101.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 16,
    "NameEN": "Lom vzhod (Lom East)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from Koper or elsewhere in the Primorska region. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30053,
    "AlertCOffset": 9068.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "9d8cb0aa-6711-46b2-9022-167f48267b12",
    "Name": "Fernetiči sever",
    "Description": "OMV bencinski servis Fernetiči sever, ki se nahaja na avtocesti med Sežano in mejnim prehodom z Italijo, obratuje 24 ur na dan. Mobilnim strankam omogoča parkiranje avtomobila ali avtodoma na za to namenjenih površinah in počitek na prostoru s klopmi in mizami. Tu so še trgovina, ki ponuja vse, kar uporabniki avtocest potrebujejo na poti, bankomat in telefonska govorilnica.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A3 na odseku Ljubljana - Fernetiči pri meji z Italijo. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Sežane pred mejnim prehodom.",
    "GroupName": "Fernetiči",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0070",
    "Stacionaza": 482.0,
    "X": 410439.0,
    "Y": 62942.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 10,
    "NameEN": "Fernetiči sever (Fernetiči North)",
    "DescriptionEN": "The Fernetiči Sever (Fernetiči North) OMV gas station located on the motorway between Sežana and the border crossing with Italy operates 24/7. Mobile customers can park their cars or motorhomes/caravans in the designated parking areas and rest in the area containing benches and tables. Customers can also avail of a shop where motorway users can purchase anything they may need on their journey, an ATM and a telephone booth. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A3 Motorway (Ljubljana - Fernetiči section) close to the border with Italy. You can access it if you arrive from Sežana and can find it only a few kilometres before the border crossing.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30129,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A3",
    "OznakaCesteEn": "A3",
    "RoadDestination": "Fernetiči",
    "RoadDestinationEn": "Fernetiči",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "83c29650-2049-42ff-a8e5-5e6cf38115be",
    "Name": "Fernetiči jug",
    "Description": "OMV bencinski servis Fernetiči jug na avtocesti strankam poleg številnih točilnih mest ponuja tudi celovito VIVA ponudbo z VIVA trgovino in okrepčevalnico, kjer si lahko 24 ur na dan privoščijo sveže pečeni kruh, pecivo, pripravljene sendviče in vrsto drugih prigrizkov. Izbirajo lahko med pestro ponudbo toplih in hladnih napitkov, ki jih lahko vzamejo tudi s seboj. Lastnike avtodomov čakajo posebna parkirna mesta, ne manjkajo pa niti prostor za počitek, opremljen s klopmi, telefonska govorilnica in bankomat.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A3 na odseku Ljubljana - Fernetiči pri meji z Italijo. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz italijanske smeri, takoj za mejo.",
    "GroupName": "Fernetiči",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0670",
    "Stacionaza": 733.0,
    "X": 410551.0,
    "Y": 62906.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 13,
    "NameEN": "Fernetiči jug (Fernetiči South)",
    "DescriptionEN": "The Fernetiči Jug (Fernetiči South) OMV gas station not only provides several fuel dispensers but also a comprehensive VIVA range of products and services including a VIVA shop and snack bar, where customers can treat themselves, 24/7, to freshly-baked bread, pastries, prepared sandwiches and many other snacks. A wide range of hot and cold drinks that are also available as to-go is also available. Motorhome/caravan owners can avail of a designated parking area. The rest area also contains a resting area that contains benches, a phone booth and an ATM. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A3 Motorway (Ljubljana - Fernetiči section) close to the border with Italy. It can be accessed from the motorway arriving from Italy, it is located right after the border. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30130,
    "AlertCOffset": 526.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A3",
    "OznakaCesteEn": "A3",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "333e8721-929d-41fc-943f-7505ccbc77bd",
    "Name": "Lom zahod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana – Koper. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane.",
    "GroupName": "Lom",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Lom%20zahod/BS%20Lom%20I%20-%20bencinski%20servis-v.jpg?time",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0054",
    "Stacionaza": 994.0,
    "X": 442598.0,
    "Y": 84022.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 16,
    "NameEN": "Lom zahod (Lom West)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30052,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Koper",
    "RoadDestinationEn": "Koper",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "09dac03d-1bb9-4df5-b7b0-2d25149d80ea",
    "Name": "Ravbarkomanda zahod",
    "Description": "OMV bencinski servis Ravbarkomanda zahod na primorski avtocesti v smeri proti Kopru je opremljen s trgovino VIVA in okrepčevalnico Marche. V VIVA trgovini se lahko stranke oskrbijo s široko paleto prigrizkov, pijač in drugih potrebščin za na pot. Prav tako imajo popotniki na voljo telefonsko govorilnico in bankomat, ki tako kot bencinski servis delujeta 24 ur na dan. Počivališče ima parkirne prostore tako za avtomobile, kot za avtodome in tovornjake. V okrepčevalnici Marche pa se lahko popotniki vsak dan od 6. do 22. ure za trenutek odpočijejo in okrepčajo. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Koper. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane.",
    "GroupName": "Ravbarkomanda",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Ravbarkomanda%20zahod/Ravbarkomanda%20LJ-KP%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0055",
    "Stacionaza": 7143.0,
    "X": 439936.0,
    "Y": 71467.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 11,
    "NameEN": "Ravbarkomanda zahod (Ravbarkomanda West)",
    "DescriptionEN": "The Ravbarkomanda Zahod (Ravbarkomanda West) OMV gas station on the Primorska Motorway in the direction of Koper, comes with VIVA shop and a Marché snack bar. At the shop, our customers can purchase a wide range of snacks, drinks and other things they need on their journey. In addition, travellers can avail of a telephone booth and ATM which, like the gas station, are available 24/7. In addition to a parking area for cars, the rest area also includes a parking area for motorhomes/caravans and trucks. At the Marché snack bar, travellers can rest and grab a refreshment every day between 6 AM and 10 PM. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30054,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Koper",
    "RoadDestinationEn": "Koper",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "a252d3b5-455a-417d-a29e-266340163391",
    "Name": "Ravne (Kozina)",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Počivališče ima obsežne parkirne prostore tako za avtomobile kot za tovornjake. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, so na voljo površine s klopmi in mizami. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A1 na odseku Ljubljana - Koper. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz vseh smeri.",
    "GroupName": "Ravne",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Ravne%20(Kozina)/Ravne%20LJ-KP-LJ%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0661",
    "Stacionaza": 1297.0,
    "X": 416810.0,
    "Y": 51927.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 47,
    "NameEN": "Ravne (Kozina)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. The rest area includes a large parking area for both cars and trucks. If you need to take a few moments' rest in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A1 Motorway (Ljubljana - Koper section). It can be accessed from the motorway arriving from all directions.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30064,
    "AlertCOffset": 7638.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Koper/Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Koper/Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "a508bba2-a025-4727-ad66-713e662217bd",
    "Name": "Murska sobota jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A5 na odseku Maribor – Pince (H). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Maribora oz. Šentilja (A).",
    "GroupName": "Murska Sobota",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Murska%20sobota%20jug/BS%20Murska%20Sobota%20AC%20(J)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0810",
    "Stacionaza": 6472.0,
    "X": 589524.0,
    "Y": 166292.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 17,
    "NameEN": "Murska sobota jug (Murska Sobota South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A5 Motorway (Maribor - Pince (H)). It can be accessed from the motorway arriving from Maribor or Šentilj (A). ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30162,
    "AlertCOffset": 1218.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Pince(H)",
    "RoadDestinationEn": "Pince(H)",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "32a44105-15d9-419a-8547-f5b2ed468b2f",
    "Name": "Jesenice sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Počivališče ima parkirne prostore tako za avtomobile kot za tovornjake. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, so na voljo površine s klopmi in mizami. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja pred mejo z Avstrijo na avtocesti A2 na odseku Ljubljana – Karavanke (A). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Kranja oz. Ljubljane.",
    "GroupName": "Jesenice",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Jesenice%20sever/Jesenice%20LJ-Hru%C5%A1ica%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0602",
    "Stacionaza": 1623.0,
    "X": 425667.0,
    "Y": 144551.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 20,
    "NameEN": "Jesenice sever (Jesenice North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. In addition to a parking area for cars, the rest area also includes a parking area for trucks. If you need to take a few moments' rest in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Karavanke (A) section). It can be accessed from the motorway arriving from Kranj or Ljubljana.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30075,
    "AlertCOffset": 5725.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Karavanke",
    "RoadDestinationEn": "Karavanke",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "02a85938-bcd2-4985-9919-ce7b7668222c",
    "Name": "Jesenice jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Počivališče ima parkirne prostore tako za avtomobile kot za tovornjake. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, so na voljo rekreacijske površine s klopmi in mizami. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana – Karavanke (A). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz avstrijske smeri oz. Karavank.",
    "GroupName": "Jesenice",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Jesenice%20jug/BS%20Hru%C5%A1ica%20I%20(J)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0002",
    "Stacionaza": 1173.0,
    "X": 425659.0,
    "Y": 144502.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 25,
    "NameEN": "Jesenice jug (Jesenice South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. In addition to a parking area for cars, the rest area also includes a parking area for trucks. If you need to take a few moments' rest in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Karavanke (A) section). It can be accessed from the motorway arriving from Austria or the Karavanke Tunnel.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30074,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "b865b9dd-387d-4e61-a112-c8c0bcbfdf77",
    "Name": "Lipce vzhod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Lipce",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0603",
    "Stacionaza": 1860.0,
    "X": 432253.0,
    "Y": 141211.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 7,
    "NameEN": "Lipce vzhod (Lipce East)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30077,
    "AlertCOffset": 6312.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Karavanke",
    "RoadDestinationEn": "Karavanke",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "db05002b-babc-44d7-9089-dd27b79efc94",
    "Name": "Lipce zahod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Lipce",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0003",
    "Stacionaza": 1354.0,
    "X": 431996.0,
    "Y": 141223.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 7,
    "NameEN": "Lipce zahod (Lipce West)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30076,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "d91f2b97-650b-4272-9299-0bb712dea827",
    "Name": "Radovljica sever",
    "Description": "OMV bencinski servis Radovljica s trgovino VIVA je odprt 24 ur na dan, odlikujejo pa ga parkirne površine za osebna vozila, avtobuse in počivališče za avtodome. Na počivališču je prepovedano parkiranje tovornih vozil. Mobilnim strankam, ki si zaželijo počitka ali osvežitve na dolgi poti, sta na voljo VIVA trgovina ter okrepčevalnica s pestro paleto svežih prigrizkov ter toplih in hladnih napitkov. V notranjosti bencinskega servisa se nahaja tudi bankomat. Stranke si lahko vzamejo čas za postanek v okrepčevalnici VIVA s teraso, ki obratuje 24 ur na dan. Okrepčevalnica ponuja pestro paleto svežih prigrizkov, toplih in hladnih napitkov. Posebna pozornost pa je namenjena peki dnevno svežega peciva in kruha za popolni postanek na poti. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Karavanke (A) - Ljubljana. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane oz. Kranja. Na počivališču je prepovedano parkiranje tovornih vozil.",
    "GroupName": "Radovljica",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Radovljica%20sever/DSC_3559-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0604",
    "Stacionaza": 4305.0,
    "X": 438071.0,
    "Y": 133204.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 23,
    "NameEN": "Radovljica sever (Radovljica North)",
    "DescriptionEN": "The Radovljica Sever (Radovljica North) OMV gas station with VIVA shop operates 24/7 and is distinguished by its large parking area for cars, buses and a resting area for motorhomes/caravans. Truck parking prohibited. Mobile customers, who wish to rest or grab a refreshment on their long journey, can avail of the VIVA shop and snack bar with a wide range of fresh snacks, hot and cold drinks. There is also an ATM in the gas station. Our customers can rest at the VIVA snack bar with a terrace that operates 24/7. The snack bar provides a wide range of fresh snacks, hot and cold drinks. Special attention is paid to daily fresh-baked bread and pastries for a perfect pitstop on your journey. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Karavanke (A) - Ljubljana section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana or Kranj. Truck parking prohibited.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30079,
    "AlertCOffset": 2218.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Karavanke",
    "RoadDestinationEn": "Karavanke",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "d9dc97f4-4b21-46f1-b68b-9a9715afaa67",
    "Name": "Povodje vzhod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Povodje",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0610",
    "Stacionaza": 4713.0,
    "X": 459923.0,
    "Y": 111257.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 6,
    "NameEN": "Povodje vzhod (Povodje East)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30088,
    "AlertCOffset": 2444.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Karavanke",
    "RoadDestinationEn": "Karavanke",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "ccc78331-11b5-49d6-91fa-058055c04d54",
    "Name": "Povodje zahod",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Povodje",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0010",
    "Stacionaza": 4338.0,
    "X": 459861.0,
    "Y": 111427.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 5,
    "NameEN": "Povodje zahod (Povodje West)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30087,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "8399ae9e-5d37-4610-bb42-a6b8be04ffcc",
    "Name": "Sap ",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Sap",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0021",
    "Stacionaza": 1015.0,
    "X": 471485.0,
    "Y": 92095.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 24,
    "NameEN": "Sap ",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30101,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Novo mesto",
    "RoadDestinationEn": "Novo mesto",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "c353357d-c73d-45ac-9b57-c52716fabc7b",
    "Name": "Dul ",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Dul",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0072",
    "Stacionaza": 11943.0,
    "X": 502448.0,
    "Y": 83879.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 28,
    "NameEN": "Dul ",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30107,
    "AlertCOffset": 2476.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Novo mesto",
    "RoadDestinationEn": "Novo mesto",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "d6fbcab4-890a-4a62-9fa2-d78b51579fc7",
    "Name": "Lormanje jug",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Lormanje",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0807",
    "Stacionaza": 1477.0,
    "X": 563828.0,
    "Y": 158152.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 11,
    "NameEN": "Lormanje jug (Lormanje South)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30157,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Pince(H)",
    "RoadDestinationEn": "Pince(H)",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "de43d43c-b104-42b9-a765-a47a8c8eaddd",
    "Name": "Lormanje sever",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Lormanje",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0907",
    "Stacionaza": 1426.0,
    "X": 563633.0,
    "Y": 158420.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 17,
    "NameEN": "Lormanje sever (Lormanje North)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30158,
    "AlertCOffset": 3578.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "8b00b4c5-42f9-4ddf-96fa-b73cdb350aad",
    "Name": "Dolinsko jug",
    "Description": null,
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Dolinsko",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0812",
    "Stacionaza": 7846.0,
    "X": 599869.0,
    "Y": 164880.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 0,
    "NameEN": "Dolinsko jug (Dolinsko South)",
    "DescriptionEN": null,
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": false,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": false,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": false,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30165,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Pince(H)",
    "RoadDestinationEn": "Pince(H)",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "0decbd0f-59bd-44dc-8e54-bb348cef232f",
    "Name": "Radovljica jug",
    "Description": "OMV bencinski servis Radovljica s trgovino VIVA je odprt 24 ur na dan, odlikujejo pa ga parkirne površine za osebna vozila, avtobuse in počivališče za avtodome. Na počivališču je prepovedano parkiranje tovornih vozil. Mobilnim strankam, ki si zaželijo počitka ali osvežitve na dolgi poti, sta na voljo VIVA trgovina ter okrepčevalnica s pestro paleto svežih prigrizkov ter toplih in hladnih napitkov. V notranjosti bencinskega servisa se nahaja tudi bankomat. Stranke si lahko vzamejo čas za postanek v okrepčevalnici VIVA s teraso, ki obratuje 24 ur na dan. Okrepčevalnica ponuja pestro paleto svežih prigrizkov, toplih in hladnih napitkov. Posebna pozornost pa je namenjena peki dnevno svežega peciva in kruha za popolni postanek na poti. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, rekreirati ali poigrati so na voljo rekreacijske površine s klopmi ter mizami in otroškimi igrali. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Karavanke (A) - Ljubljana. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz avstrijske smeri Karavanke (A). Na počivališču je prepovedano parkiranje tovornih vozil.",
    "GroupName": "Radovljica",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Radovljica%20jug/DSC_3565-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0004",
    "Stacionaza": 3560.0,
    "X": 438090.0,
    "Y": 133068.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 24,
    "NameEN": "Radovljica jug (Radovljica South)",
    "DescriptionEN": "The Radovljica Sever (Radovljica North) OMV gas station with VIVA shop operates 24/7 and is distinguished by its large parking area for cars, buses and a resting area for motorhomes/caravans. Truck parking prohibited. Mobile customers, who wish to rest or grab a refreshment on their long journey, can avail of the VIVA shop and snack bar with a wide range of fresh snacks, hot and cold drinks. There is also an ATM in the gas station. Our customers can rest at the VIVA snack bar with a terrace that operates 24/7. The snack bar provides a wide range of fresh snacks, hot and cold drinks. Special attention is paid to daily fresh-baked bread and pastries for a perfect pit stop on your journey. If you need to take a few moments' rest, do some stretching or play in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables and a children's playground. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Karavanke (A) - Ljubljana section). It can be accessed from the motorway arriving from Austria (Karavanke Tunnel). Truck parking prohibited.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30078,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "b840f6d1-3c66-4570-aafa-78614d8529ba",
    "Name": "Voklo vzhod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. Počivališče ima velike travnate površine in gozdiček, kjer se nahaja prostor za počitek. Uporabniku so na voljo mize in klopi za oddih ter rekreacijske površine z igrali. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana – Kranj - Karavanke (A). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane.",
    "GroupName": "Voklo",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Voklo%20vzhod/BS%20Voklo%20II%20(V)-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0608",
    "Stacionaza": 2736.0,
    "X": 455954.0,
    "Y": 120476.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 9,
    "NameEN": "Voklo vzhod (Voklo East)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. The rest area contains a large grass area and a small forest, where a resting area is located. Customers can avail of resting tables and benches and a recreational area with a children's playground. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Kranj - Karavanke (A) section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30085,
    "AlertCOffset": 1338.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Karavanke",
    "RoadDestinationEn": "Karavanke",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "e172c5d0-fe06-4235-a62d-0e130bcb197c",
    "Name": "Pince jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A5 na odseku Lendava – Pince, tik ob meji z Republiko Madžarsko. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Lendave oz. Maribora.",
    "GroupName": "Pince",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Pince%20jug/BS%20Pince%20(J)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0816",
    "Stacionaza": 8021.0,
    "X": 616901.0,
    "Y": 154173.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 27,
    "NameEN": "Pince jug (Pince South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A5 Motorway (Lendava - Pince section) at the border with the Republic of Hungary. It can be accessed from the motorway arriving from Lendava or Maribor.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30169,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Pince(H)",
    "RoadDestinationEn": "Pince(H)",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "12de559e-513a-4c2b-9500-6f0564133aa0",
    "Name": "Voklo zahod",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. Počivališče ima velike travnate površine in gozdiček, kjer se nahaja prostor za počitek. Uporabniku so na voljo mize in klopi za oddih ter rekreacijske površine z igrali. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku ljubljana – Kranj - Karavanke (A). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz avstrijske smeri oz. Kranja.",
    "GroupName": "Voklo",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Voklo%20zahod/BS%20Voklo%20I%20(Z)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0008",
    "Stacionaza": 2068.0,
    "X": 455671.0,
    "Y": 120553.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 18,
    "NameEN": "Voklo zahod (Voklo West)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. The rest area contains a large grass area and a small forest, where a resting area is located. Customers can avail of resting tables and benches and a recreational area with a children's playground. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Kranj - Karavanke (A) section). It can be accessed from the motorway arriving from Austria or Kranj.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30084,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "06ea89cd-8214-43b2-a7ea-0d696679231a",
    "Name": "Podsmreka",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Počivališče ima parkirne prostore tako za avtomobile kot za tovornjake. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, so na voljo površine s klopmi in mizami.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku ljubljana – Novo mesto. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Novega mesta.",
    "GroupName": "Podsmreka",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Podsmreka/Podsmreka%20NM%20-%20LJ%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0622",
    "Stacionaza": 10574.0,
    "X": 482584.0,
    "Y": 89313.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 19,
    "NameEN": "Podsmreka",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. In addition to a parking area for cars, the rest area also includes a parking area for trucks. If you need to take a few moments' rest in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Novo mesto section). It can be accessed from the motorway arriving from Novo mesto.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30104,
    "AlertCOffset": 3259.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "8899d581-6bd3-4997-bc07-54587adde07c",
    "Name": "Starine sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje v bližini Novega mesta. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Obrežja.",
    "GroupName": "Starine",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Starine%20sever/BS%20Starine%20S%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0625",
    "Stacionaza": 3709.0,
    "X": 517174.0,
    "Y": 77531.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 24,
    "NameEN": "Starine sever (Starine North) ",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section) close to Novo mesto. It can be accessed from the motorway arriving from Obrežje.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30112,
    "AlertCOffset": 2878.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "48896569-e47f-4be7-8c78-5ebebb6db62f",
    "Name": "Starine jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje v bližini Novega mesta. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane oz. Novega mesta.",
    "GroupName": "Starine",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Starine%20jug/BS%20Starine%20J%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0025",
    "Stacionaza": 3365.0,
    "X": 517284.0,
    "Y": 77490.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 24,
    "NameEN": "Starine jug (Starine South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section) close to Novo mesto. It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana or Novo mesto.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30111,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Obrežje",
    "RoadDestinationEn": "Obrežje",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "e3146746-b0fb-42ef-8ccf-cc6db8a0954f",
    "Name": "Zaloke sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Popotnikom so na voljo površine za počitek, ki so opremljene s klopmi in mizami. V sklopu bencinskega servisa se nahaja tudi bife, kjer se lahko gostje okrepčajo s toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Obrežja.",
    "GroupName": "Zaloke",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Zaloke%20sever/Zaloke%20Obre%C5%BEje%20-%20NM%20vstop%203-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0627",
    "Stacionaza": 8469.0,
    "X": 531381.0,
    "Y": 85106.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 19,
    "NameEN": "Zaloke sever (Zaloke North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. Travellers can use the resting area containing benches and tables. The gas station also includes a café, where guests can grab a hot or warm drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section). It can be accessed from the motorway arriving from Obrežje.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30116,
    "AlertCOffset": 5410.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "ec2e34d8-eaa0-4f6b-877e-5352b7831158",
    "Name": "Zaloke jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Popotnikom so na voljo površine za počitek, ki so opremljene s klopmi in mizami. V sklopu bencinskega servisa se nahaja tudi bife, kjer se lahko gostje okrepčajo s toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Obrežja.",
    "GroupName": "Zaloke",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Zaloke%20jug/Zaloke%20NM%20-%20Obre%C5%BEje%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0027",
    "Stacionaza": 7982.0,
    "X": 531415.0,
    "Y": 84981.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 19,
    "NameEN": "Zaloke jug (Zaloke South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. Travellers can use the resting area containing benches and tables. The gas station also includes a café, where guests can grab a hot or warm drink.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section). It can be accessed from the motorway arriving from Obrežje.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30115,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Obrežje",
    "RoadDestinationEn": "Obrežje",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "878bcfd4-0259-4314-9471-0275877bd73a",
    "Name": "Grič (Čatež) jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje pred izvozom za Čatež in nekaj kilometrov pred oz. za mejnim prehodom s Hrvaško, saj lahko nanj dostopate po avtocesti iz obeh smeri (iz smeri Obrežja dostopate preko nadvoza).",
    "GroupName": "Grič",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Gri%C4%8D%20%28%C4%8Cate%C5%BE%29/BS%20%C4%8Cate%C5%BE%20II%20%28J%29%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0028",
    "Stacionaza": 10404.0,
    "X": 546727.0,
    "Y": 83307.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 30,
    "NameEN": "Grič (Čatež) south",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section) before the Čatež exit and a few kilometres before or after the border crossing with Croatia. It can be accessed from the motorway arriving from both directions (if you are arriving from Obrežje, it can be accessed via an elevated highway). ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30117,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Obrežje/Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Obrežje/Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "7c51b1d1-7bd1-432d-92d8-d7dcdc6087de",
    "Name": "Mokrice sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje tik ob meji s Hrvaško. Nanj dostopate po avtocesti takoj po vstopu v Slovenijo.",
    "GroupName": "Mokrice",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Obre%C5%BEje%20sever%20(Mokrice)/BS%20Obre%C5%BEje%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0629",
    "Stacionaza": 7532.0,
    "X": 553634.0,
    "Y": 79210.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 6,
    "NameEN": "Mokrice sever (Mokrice North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section) close to the border with Croatia. It can be accessed from the motorway, as soon as you enter Slovenia. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30120,
    "AlertCOffset": 1002.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "eb4c8510-5131-49d4-9813-f5d4afc8b90a",
    "Name": "Mokrice jug",
    "Description": "OMV bencinski servis Obrežje jug s trgovino VIVA je odprt 24 ur na dan in je posebej prilagojen avtocestni lokaciji. Za dvig energije poskrbi okrepčevalnica ali nakup v VIVA trgovini, ki ponujata pestro izbiro živil, pripravljenih prigrizkov in osvežilnih pijač. Še zadnji telefonski klic s slovenske strani meje omogoča telefonska govorilnica, dvig gotovine pa 24-urni bankomat. Počivališče ima parkirne površine, kjer je poskrbljeno tudi za tiste, ki se na počivališču ustavijo s svojim avtodomom, saj so le-tem namenjeni posebni prostori in možnost oskrbe. Za tiste, ki ne želijo le dotočiti gorivo, ampak si tudi za trenutek odpočiti, so na voljo površine s klopmi in mizami ter otroška igrala.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje pri meji s Hrvaško. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane oz. Novega mesta malo pred mejnim prehodom s Hrvaško",
    "GroupName": "Mokrice",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/Obre%C5%BEje%20jug%20%28Mokrice%29/Mokrice%20NM%20-%20Obre%C5%BEje%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0029",
    "Stacionaza": 6683.0,
    "X": 553552.0,
    "Y": 79155.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 18,
    "NameEN": "Mokrice jug (Mokrice South)",
    "DescriptionEN": "The Obrežje Jug (Obrežje South) OMV gas station with VIVA shop is open 24/7 and is specifically adapted to its motorway location. Boost your energy at the VIVA snack bar or shop, where you can purchase a wide selection of food products, prepared snacks and refreshing drinks. The final telephone call on the Slovenian side of the border is facilitated by a telephone booth and cash can be withdrawn from the ATM. The rest area also contains a parking area that also serves customers that stop at the rest area with their motorhomes and caravans and who can avail of designated areas and supply options. If you need to take a few moments' rest in addition to filling up your car, you can also avail of a recreational area containing benches and tables and a children's playground. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section) close to the border with Croatia. It can be accessed from the motorway from Ljubljana or Novo mesto right before the border crossing with Croatia. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": false,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30119,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Obrežje",
    "RoadDestinationEn": "Obrežje",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "5673d5cc-6397-4aff-b075-2c5c1b2279cd",
    "Name": "Dravsko polje sever",
    "Description": "OMV bencinski servis Dravsko polje Sever leži ob enem izmed novejših krakov slovenskih avtocest med mejnim prehodom Gruškovje in Mariborom, odlikujejo pa ga številna točilna mesta vključno z agregatom za avtoplin ter celovita VIVA ponudba. Mobilne stranke si na 24-urnem bencinskem servisu lahko privoščijo postanek na obsežnih parkirnih površinah za avtomobile, tovornjake in avtodome, ki jih je mogoče tudi oskrbeti, ter si privoščijo prigrizek in osvežilne napitke iz ponudbe svežih sendvičev, peciva in ostalih VIVA prigrizkov, ki jih lahko vzamejo tudi s seboj na pot. Odpočijejo si lahko v prijetni VIVA okrepčevalnici ali na zunanjem prostoru za počitek, kjer so otrokom na voljo priročna igrala. Na bencinskem servisu ne manjka niti bankomat.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A4 na odseku Maribor - Gruškovje. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Gruškovja oz. s ptujske smeri.",
    "GroupName": "Dravsko polje",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0691",
    "Stacionaza": 13097.0,
    "X": 561516.0,
    "Y": 143047.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 28,
    "NameEN": "Dravsko polje sever (Dravsko Polje North)",
    "DescriptionEN": "The Dravsko Polje Sever (Dravsko Polje North) OMV gas station is located by one of the most recently built sections of Slovenian motorway between the Gruškovje border crossing and Maribor and is distinguished by several fuel dispensers including an auto-fuel aggregate and a comprehensive VIVA range of products and services. At the gas station that operates 24/7, mobile customers can rest at one of its large parking areas for cars, trucks, motorhomes and caravans (the latter can also receive the appropriate supplies), grab a snack of refreshing drink out of the wide range of fresh sandwiches, pastries and other VIVA snacks available that are also to-go. They can rest at the pleasant VIVA snack bar or the outdoor resting area that also includes a convenient children's playground. An ATM is also located at the gas station. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A4 Motorway (Maribor - Gruškovje section). It can be accessed from the motorway arriving from Gruškovje or Ptuj.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30141,
    "AlertCOffset": 2154.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A4",
    "OznakaCesteEn": "A4",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "9cb5f972-b7bf-4ec9-bc8f-e9f5958dea38",
    "Name": "Dravsko polje jug",
    "Description": "OMV bencinski servis Dravsko polje Jug na avtocesti med Mariborom in mejnim prehodom Gruškovje spada med najnovejše in najbolje opremljene bencinske servise v Sloveniji. 24-urni bencinski servis je posebej prilagojen lokaciji in ga odlikujejo zunanje travnate ter parkirne površine za tovornjake in avtodome, ki jih je mogoče tudi oskrbeti. Mobilnim in ostalim obiskovalcem je na voljo celovita VIVA ponudba, ki vključuje pestro izbiro pripravljenih živil in napitkov, poseben poudarek pa je namenjen peki svežega kruha in peciva ter pripravi svežih sendvičev, ki si jih stranke lahko privoščijo v okrepčevalnici VIVA ali na zunanjih površinah namenjenih počitku, kjer ne manjkajo niti igrala za otroke. Za tiste voznike, ki jim je skrb za okolje na prvem mestu, bencinski servis ponuja agregat z avtoplinom, tu pa je še nepogrešljivi bankomat.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A4 na odseku Maribor - Gruškovje. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz mariborske smeri.",
    "GroupName": "Dravsko polje",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0091",
    "Stacionaza": 13183.0,
    "X": 561483.0,
    "Y": 142998.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 28,
    "NameEN": "Dravsko polje jug (Dravsko Polje South)",
    "DescriptionEN": "The Dravsko Polje Jug (Dravsko Polje South) OMV gas station on the Maribor - Gruškovje motorway is one of the most recently constructed and best furnished gas stations in the country. The 24/7 is customised to its location and is distinguished by outdoor grass and parking areas for trucks, motorhomes and caravans for which supplies are also available. Mobile and other visitors can avail of a comprehensive VIVA range of products and services that includes a wide selection of prepared meals and drinks. Special attention is paid to freshly-baked bread and pastries and to freshly-prepared sandwiches that our customers can treat themselves to at either the VIVA snack bar or the outdoor resting areas that also include a children's playground. Drivers who prioritise environmental care can also avail of the auto-fuel aggregate. An indispensable ATM is also available. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A4 Motorway (Maribor - Gruškovje section). It can be accessed from the motorway arriving from Maribor.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30140,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A4",
    "OznakaCesteEn": "A4",
    "RoadDestination": "Gruškovje",
    "RoadDestinationEn": "Gruškovje",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "c94fa9de-ffc9-40e4-814f-a722717110dc",
    "Name": "Grabonoš sever",
    "Description": "Najnovejši OMV bencinski servis Grabonoš leži ob prekmurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti in je opremljen popolnoma v skladu s potrebami mobilnih strank na dolgi poti. Poleg obsežnih parkirnih površin za avtomobile, tovornjake in avtodome, ki jim je omogočena oskrba, so tu še zelene rekreacijske površine, prostor za počitek s klopmi in mizami ter igrala za najmlajše, ki na daljši poti še posebej potrebujejo gibanje. Med postankom na funkcionalno in prijetno urejenem bencinskem servisu se stranke lahko okrepčajo z obsežno VIVA ponudbo, ki vključuje pestro izbiro živil, pripravljenih prigrizkov, dnevno sveži kruh in peciva ter številne tople in hladne osvežilne napitke. Bencinski servis zajema agregat z avtoplinom in številna točilna mesta, od katerih je eno namenjeno izključno lokalnim prebivalcem in je do njega mogoče dostopati preko lokalne ceste. Vse to je strankam na voljo 24 ur na dan.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A5 na odseku Maribor - Pince. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Maribora oz. Šentiljla (A).",
    "GroupName": "Grabonoš",
    "Image": null,
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0909",
    "Stacionaza": 26.0,
    "X": 577549.0,
    "Y": 160582.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 70,
    "NameEN": "Grabonoš sever (Grabonoš North)",
    "DescriptionEN": "The most recently constructed Grabonoš OMV gas station is located by the Prekmurje Motorway in the direction of Murska Sobota and is furnished in total compliance with the needs of mobile customers on a long journey. In addition to large parking areas for cars, trucks, motorhomes and caravans (for which supplies can also be provided), the rest area also includes a green recreational area, a resting area containing benches and tables and a children's playground (since children in particularly need to exercise during long journeys). When making a stop at the functional and pleasantly designed gas station, customers can grab one of the many VIVA refreshments, including a wide selection of meals, prepared snacks, daily freshly-baked bread and pastries and various hot and cold refreshing drinks. The gas station includes an auto-gas aggregate and numerous fuel dispensers, out of which one is available only to the local population and can be accessed via the local road. All the aforementioned products and services can be availed of 24/7. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A5 Motorway (Maribor - Pince section). It can be accessed from the motorway arriving from Maribor or Šentilj (A).",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30161,
    "AlertCOffset": 8825.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Pince(H)",
    "RoadDestinationEn": "Pince(H)",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "2d251cf7-03b6-4d35-a336-88f31b410659",
    "Name": "Murska sobota sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A5 na odseku Maribor – Pince (H). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Pinc oz. Lendave.",
    "GroupName": "Murska Sobota",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Murska%20sobota%20sever/BS%20Murska%20Sobota%20AC%20(S)%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0911",
    "Stacionaza": 955.0,
    "X": 589375.0,
    "Y": 166490.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 17,
    "NameEN": "Murska sobota sever (Murska Sobota North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A5 Motorway (Maribor - Pince (H)). It can be accessed from the motorway arriving from Pince or Lendava.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": true,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30162,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "2b20f518-6121-49f7-a27d-22530fabd706",
    "Name": "Grabonoš jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A5 na odseku Maribor - Pince. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Pinc oz. Lendave.",
    "GroupName": "Grabonoš",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Grabono%C5%A1%20sever/BS%20Grabono%C5%A1%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0808",
    "Stacionaza": 11909.0,
    "X": 577699.0,
    "Y": 160538.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 39,
    "NameEN": "Grabonoš jug (Grabonoš South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A5 Motorway (Maribor - Pince section). It can be accessed from the motorway arriving from Pince or Lendava.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30160,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "52f2c42b-9169-4731-86d0-106098a58b80",
    "Name": "Pince sever",
    "Description": "Na bencinskem servisu MOL Pince Sever je vse namenjeno udobni in varni vožnji. Tako avtomobili kot tudi vozniki so vabljeni, da se na bencinskem servisu spočijejo in napolnijo z energijo. Poleg visokokakovostnih goriv, ki so stalnica ponudbe MOL, se lahko vozniki tovornih vozil in avtobusov, opremljenih s katalizatorji SCR, na posebnem točilnem avtomatu oskrbijo s sredstvom AdBlue, ki je namenjen za zmanjševanje škodljivih emisij v izpušnih plinih. Goste pričakujejo v klimatizirani trgovini, bogato založeni s pestro izbiro slaščic, prigrizkov, sendvičev, hladnih brezalkoholnih pijač, kave za s seboj in vsega potrebnega za varno ter udobno potovanje, vključno z avtocestnimi vinjetami. Integrirani del bencinskega servisa je tudi Bar, kjer gostom v prijetnem ambijentu ponujajo pestro izbiro toplih in hladnih napitkov, sveže kave, osvežilnih brezalkoholnih pijač, alkoholnih pijač, sendvičev ter svežih pekovskih izdelkov. Gostje lahko uporabijo tudi brezžični internet. WLAN je javno dostopno brezžično internetno omrežje na bencinskem servisu MOL Pince. Uporabnikom je omogočena brezžična povezava z internetom s hitrostmi do 11 Mb/s. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A5 na odseku Lendava – Pince, tik ob meji z Republiko Madžarsko. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Madžarske. Naslednje počivališče je oddaljeno približno 40 km.",
    "GroupName": "Pince",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/MOL/Pince%20(Sever)/Shop%20pince-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0916",
    "Stacionaza": 8335.0,
    "X": 616853.0,
    "Y": 154308.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 30,
    "NameEN": "Pince sever (Pince North)",
    "DescriptionEN": "At the Pince Sever (Pince North) MOL gas station, everything is intended to serve a comfortable and safe journey. Both cars and their drivers are invited to rest at the gas station and to re-charge their batteries. In addition to high-quality fuels, a permanent feature of MOL products and services, drivers of trucks and buses, equipped with a SCR catalyst, can obtain, at a special dispenser machine, the AdBlue agent intended to reduce harmful emissions in exhaust gases. Guests are awaited in an air-conditioned shop, filled to the brink with a wide range of desserts, snacks, sandwiches, cold sodas, coffee to go and all that you need for a safe and comfortable journey, including motorway vignettes. The \"Bar\", where guests can order a wide selection of hot and cold drinks, fresh coffee, refreshing sodas, alcoholic drinks, sandwiches and freshly-baked pastries and bread, also forms an integral part of the gas station. Free Wi-Fi for guests is also available. WLAN is the public Wi-Fi internet connection at the MOL Pince gas station. Wi-Fi connection with max. 11 Mb/s speed is facilitated for its users. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A5 Motorway (Lendava - Pince section) at the border with the Republic of Hungary. It can be accessed from the motorway arriving from Hungary. The next rest area is located approximately 40 kilometres further. ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": false,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30169,
    "AlertCOffset": 0.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A5",
    "OznakaCesteEn": "A5",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "2183645c-8ca6-430e-b4e7-417608aca7ae",
    "Name": "Šempas sever",
    "Description": "OMV bencinski servis Šempas se nahaja ob avtocesti skozi Vipavsko dolino v smeri proti Novi Gorici. Strankam 24 ur na dan, kjer poleg kakovostnih goriv in drugih izdelkov za vzdrževanje vozil, ponuja še paleto izdelkov v trgovini VIVA, ki jih vozniki in ostale stranke potrebujejo na svoji poti. V sklopu bencinskega servisa je tudi okrepčevalnica Avtogrill. Za potrebe strank pa še bankomat in telefonska govorilnica. Stranke si lahko med 6. in 22. uro vzamejo čas za postanek v okrepčevalnici Avtogrill. Dobrodošli so tudi vozniki avtodomov, ki jim je namenjen poseben prostor poleg običajnih parkirnih mest za avtomobile in tovornjake. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na hitri cesti H4 na odseku Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane oz. Razdrtega.",
    "GroupName": "Šempas",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/OMV/%C5%A0empas%20(OMV)/%C5%A0empas%20LJ-Vrtojba%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0378",
    "Stacionaza": 5594.0,
    "X": 401149.0,
    "Y": 86730.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 10,
    "NameEN": "Šempas sever (Šempas North)",
    "DescriptionEN": "The Šempas OMV gas station is located on the motorway through the Vipava Valley in the direction of Nova Gorica. In addition to high-quality fuels and other vehicle maintenance products, the gas station provides a wide range of products at the VIVA shop that drivers and other customers need on their journey. All available 24/7. The gas station also includes an Autogrill snack bar. Customers can also avail of the ATM and phone booth. Between 6 AM and 10 PM, customers can make a stop at the Autogrill snack bar. Motorhome and caravan drivers also welcome. A special designated parking area next to the usual designated parking areas for cars and trucks available. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the H4 Express Road (Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana or Razdrto.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": false,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30204,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "H4",
    "OznakaCesteEn": "H4",
    "RoadDestination": "Nova Gorica",
    "RoadDestinationEn": "Nova Gorica",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "aaea95b6-2401-43a8-85c8-e695aa18c6e2",
    "Name": "Šempas jug",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na hitri cesti H4 na odseku Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica (I). Nanj lahko dostopate po avtocesti iz italijanske smeri (I) oz. Nove Gorice.",
    "GroupName": "Šempas",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/%C5%A0empas%20jug%20(Vogrsko)/%C5%A0empas%20Vrtojba-LJ%20vstop%201-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0778",
    "Stacionaza": 6063.0,
    "X": 401158.0,
    "Y": 86651.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 12,
    "NameEN": "Šempas jug (Šempas South)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the H4 Express Road (Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica (I) section). It can be accessed from the motorway arriving from Italy (I) or Nova Gorica.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": false,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30205,
    "AlertCOffset": 576.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "H4",
    "OznakaCesteEn": "H4",
    "RoadDestination": "Razdrto",
    "RoadDestinationEn": "Razdrto",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "b991a409-4df5-4884-ae86-5f3e87ae9fec",
    "Name": "Mlake sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema HIP HOP prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. Počivališče ima parkirne prostore tako za avtomobile in avtodome kot tudi za tovornjake ",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na hitri cesti H4 na odseku Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica. Nanj lahko dostopate po avtocesti iz smeri Ljubljane oz. Razdrtega.",
    "GroupName": "Mlake",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Mlake%20sever/Mlake%20sever%202-v.JPG",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0374",
    "Stacionaza": 11585.0,
    "X": 419431.0,
    "Y": 76669.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 11,
    "NameEN": "Mlake sever (Mlake North)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. The rest area includes a parking area for cars, motorhomes, caravans and trucks. ",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the H4 Express Road (Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica section). It can be accessed from the motorway arriving from Ljubljana or Razdrto.",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": false,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": false,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": false,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30200,
    "AlertCOffset": 1.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "H4",
    "OznakaCesteEn": "H4",
    "RoadDestination": "Nova Gorica",
    "RoadDestinationEn": "Nova Gorica",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "8172be79-d62e-4dba-bafc-7afb3d117f07",
    "Name": "Grič (Čatež) sever",
    "Description": "Ponudba bencinskega servisa zajema Hip Hop prodajalno, ki ponuja vse kar popotniki potrebujejo na svoji poti, od kruha in pekovskega peciva, različne vrste priročnih živilskih izdelkov in pijač, različno opremo in osnovne nadomestne dele za vozila, kavo na poti, vstopnice za različne prireditve, vplačila lota in športnih stav ter še mnoge druge izdelke in storitve. V restavraciji Marche se lahko gostje spočijejo in okrepčajo z raznovrstnimi pripravljenimi jedmi, prigrizki in slaščicami ter toplimi in hladnimi napitki.",
    "LocationDescription": "Počivališče se nahaja na avtocesti A2 na odseku Ljubljana - Obrežje pred izvozom za Čatež in nekaj kilometrov pred oz. za mejnim prehodom s Hrvaško, saj lahko nanj dostopate po avtocesti iz obeh smeri (iz smeri Obrežja dostopate preko nadvoza).",
    "GroupName": "Grič",
    "Image": "https://www.promet.si/portal/res/images/pocivalisca/Petrol/Gri%C4%8D%20%28%C4%8Cate%C5%BE%29/BS%20%C4%8Cate%C5%BE%20II%20%28J%29%20-%20bencinski%20servis-v.jpg",
    "WorkingHours": "0 - 24h",
    "Odsek": "0628",
    "Stacionaza": 10684.8,
    "X": 546760.0,
    "Y": 83458.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 30,
    "NameEN": "Grič (Čatež) north",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a Hip Hop shop, where travellers can purchase everything they need on their journey, from bread to pastries, various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go, tickets for various events, lottery tickets and sports bets and many more products and services. At the Marché restaurant, our guests can rest and grab a refreshing prepared meal, snack, dessert, hot or cold drink.",
    "LocationDescriptionEN": "The rest area is located on the A2 Motorway (Ljubljana - Obrežje section) before the Čatež exit and a few kilometres before or after the border crossing with Croatia. It can be accessed from the motorway arriving from both directions (if you are arriving from Obrežje, it can be accessed via an elevated highway). ",
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": false,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": false,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": false,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30118,
    "AlertCOffset": 1290.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A2",
    "OznakaCesteEn": "A2",
    "RoadDestination": "Obrežje/Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Obrežje/Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "df7a81c4-fa50-4a29-ba27-f7a37990c797",
    "Name": "Maribor zahod",
    "Description": "Petrol bencinski servis Maribor zahod leži ob avtocesti A1 vzhodno od Maribora ter je odprt 24 ur na dan. Poleg točilnih mest visokokakovostnih Petrolovih goriv strankam ponuja nakup prigrizkov ter pijač v priročni trgovini, okrepčate pa se lahko tudi v restavraciji. Strankam so na voljo tudi storitve bankomata, prodaja madžarskih in avstrijskih vinjet in druge storitve. Počivališče ima tudi Tesla elektronsko polnilnico. ",
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Maribor zahod",
    "Image": "",
    "WorkingHours": "0-24",
    "Odsek": "1720",
    "Stacionaza": 1055.0,
    "X": 553974.0,
    "Y": 154526.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 53,
    "NameEN": "Maribor zahod (Maribor West)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a shop, where travellers can purchase various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go. It includes also Tesla electronic charging station. ",
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30012,
    "AlertCOffset": 2096.0,
    "AlertCDirection": "Positive",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Ljubljana",
    "RoadDestinationEn": "Ljubljana",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "EntityId": "322affc0-ebf6-4c2c-9516-f182750d5703",
    "Name": "Maribor vzhod",
    "Description": "Petrol bencinski servis Maribor vzhod leži ob avtocesti A1 vzhodno od Maribora ter je odprt 24 ur na dan. Poleg točilnih mest visokokakovostnih Petrolovih goriv strankam ponuja nakup prigrizkov ter pijač v priročni trgovini, okrepčate pa se lahko tudi v restavraciji. Strankam so na voljo tudi storitve bankomata, prodaja madžarskih in avstrijskih vinjet in druge storitve. Počivališče ima tudi Tesla elektronsko polnilnico. ",
    "LocationDescription": null,
    "GroupName": "Maribor vzhod",
    "Image": "",
    "WorkingHours": "0-24",
    "Odsek": "1721",
    "Stacionaza": 976.0,
    "X": 554158.0,
    "Y": 154401.0,
    "ParkingSpaces": 0,
    "TruckParkingSpaces": 53,
    "NameEN": "Maribor vzhod (Maribor East)",
    "DescriptionEN": "The gas station includes a shop, where travellers can purchase various types of convenient food products and drinks, various equipment and basic spare parts for their vehicles, coffee to-go. It includes also Tesla electronic charging station. ",
    "LocationDescriptionEN": null,
    "GroupNameEN": null,
    "WorkingHoursEN": null,
    "HasParkirisce": true,
    "HasBencinskiServis": true,
    "HasAvtoplin": true,
    "HasTrgovina": true,
    "HasBar": true,
    "HasRestavracija": true,
    "HasStranisce": true,
    "HasTelefon": true,
    "HasOskrbaAvtodomov": true,
    "HasOtroskaIgrala": true,
    "HasProstorZaPocitek": true,
    "HasRekreativnePovrsine": true,
    "HasBankomat": true,
    "HasTus": true,
    "HasWiFi": false,
    "OperatorName": "DARS",
    "OperatorPhone": "+38615188350",
    "OperatorEmail": "info@dars.si",
    "InterUrbanParkingSiteLocation": "motorway",
    "AlertCLCD": 30011,
    "AlertCOffset": 310.0,
    "AlertCDirection": "Negative",
    "OznakaCeste": "A1",
    "OznakaCesteEn": "A1",
    "RoadDestination": "Maribor",
    "RoadDestinationEn": "Maribor",
    "ParkingSecurity": "unknown",
    "RefrigeratedTruckParkingSpaces": null,
    "IsActive": true
   }
  }
 ]
}